Tränarutbildning fotboll

Din insats som tränare betyder mycket för svensk fotboll. Tiotusentals barn, ungdomar och vuxna tränar, spelar och kämpar på våra planer runt om i landet – varje dag. Spelarna behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla spelare till ett livslångt fotbollsintresse.

Knappt 10.000 personer tar årligen del av i SvFF:s tränarutbildning, allt från nya tränare i Tränarutbildning C till tränare från landets högsta serier i UEFA Pro.

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Tränare och ledare på alla nivåer.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 3 mot 3.

Omfattning

Modul 1 (8 h) - Hemuppgifter (8 h) - Modul 2 (8 h)

Innehåll

Som deltagare får du en grundläggande förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Du lär dig att hitta och använda utbildningens kursmaterial digitalt vilket du kommer att ha nytta av i arbetet med ditt lag. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och under modul 2 kommer du att få reflektera kring uppgifterna tillsammans med deltagare som jobbar med spelare i liknande ålder som dig själv.

Mer information om utbildningens upplägg och innehåll:

Arrangör

Tränarutbildning C genomförs på hemmaplan i föreningarna.

Frågor om kursinnehåll:

Förkunskaper

Tränarutbildning C.

Målgrupp

Barn- och ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 7 mot 7.

Omfattning

Förförståelse (1 h) - Modul 1 (16 h) - Hemuppgifter (8 h) - Modul 2 (16 h)

Innehåll

Tränarutbildning B Ungdom bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning C och är inriktad mot barn- och ungdomsfotboll. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och du lär dig att anpassa utbildningsmaterialet efter dina förutsättningar.

Mer information om upplägg och innehåll:

Arrangör

Tränarutbildning B ungdom genomförs på hemmaplan i föreningarna.

Frågor om kursinnehåll:

Förkunskaper

Tränarutbildning B Ungdom, UEFA B eller högre Tränarutbildning.

Målgrupp

Ungdomstränare.
Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 11 mot 11.

Omfattning

Förförståelse (8–16 h) - Modul 1 (16 h) - Hemuppgifter (16 h) - Modul 2 (16 h)

Innehåll

Tränarutbildning A Ungdom bygger vidare på innehållet från Tränarutbildning B Ungdom och är inriktad mot spelarutveckling inom ungdomsfotboll. Utbildningen fokuserar på att  stödja spelarna i deras utveckling inom områdena Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys. Mellan de kursmodulerna genomförs hemuppgifter i hemmiljön som inkluderar att genomföra träningspass och aktiviteter med särskilda teman, skapa övningar och planeringar, se webbinarier samt läsa texter inom kursens olika ämnesområden.

Mer information om upplägg och innehåll:

Arrangör

Arrangeras centralt i distriktet. 

Frågor om kursinnehåll:

Förkunskaper

Tränarutbildning C samt ett års praktik.

Målgrupp

Tränare i våra distrikts- och förbundsserier.

Omfattning

Förförståelse (4-8 h) - Modul 1 (16 h) - Hemuppgifter (8 h) - Modul 2 (16 h) – hemuppgifter (8 h) – Modul 3 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 4 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 5 (16 h) – Hemuppgifter (8 h) – Modul 6 (8 h) – Modul 7 (16 h)

Innehåll

Tränarutbildning UEFA B bygger vidare på Svenska Fotbollförbundets spelautbildningsplan för spelformen 11 mot 11. Innehållet speglar den kompetens som en modern tränare bör ha för att leda utvecklingen av sitt lag och spelare inom ämnesområdena Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys. Att coacha sitt lag i match har en central roll i kursen. Med analysen från matchen planerar kursdeltagaren, med fokus på det egna laget, den kommande veckan mot nästa match.

Samtliga hemuppgifter dokumenteras och redovisas i kursens digitala klassrum. Kursdeltagare erhåller värdefull feedback från tränarutbildarna.

Mer information om upplägg och innehåll:

Arrangör

Arrangeras centralt i distriktet. 

Frågor om kursinnehåll:

Förkunskaper

Tränarutbildning UEFA B.

Målgrupp

Tränare verksamma på en hög seniornivå (div 3 herrar och div 2 dam eller högre) samt du som arbetar inom en elitklubb som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna, 16-19 år.

Omfattning

8 kursmoduler. Fem av dessa är över tre vardagar på Bosön. Tre kursmoduler genomförs över dagen i s.k mikrogrupp. Tre till fyra deltagare samlas i en deltagares klubbmiljö och genomför mikromodulens uppgifter. Före första kursmodulen och mellan varje kursmodul ingår 5-8 hemuppgifter. UEFA A beräknas ta ca 180 h att genomföra inklusive hemuppgifterna mellan kursmodulerna.

Innehåll

Tränarutbildning UEFA A fördjupar och problematiserar innehållet från Tränarutbildning UEFA B. Kursen är tydligt inriktad på kursdeltagarens vecka med laget och ledarteamet. Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Spelet är mer inriktat mot kommande motståndare än UEFA B.

Mer information om upplägg och innehåll:

Ekonomi

Tränarutbildning UEFA A kostar 48 000 kr. Resor till och från kursmodulerna ingår inte i avgiften. Eventuella övernattningar i samband med mikrogruppsträffarna ingår heller inte i avgiften.

Ansökan

Ansökningspseioden är nu stängd. Deadline var den 15 november 2020.
Antagningsbesked skickas ut senast i slutet av vecka 50.

Arrangör

Svenska Fotbollförbundet.

 

Frågor om kursinnehåll:

 

Kontakt tränarutbildning

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft