Om tränarutbildningen

Arrangera en egen tränarutbildning i föreningen eller i samverkan med någon annan lokal förening.

  • Ta kontakt med föreningens RF-SISU konsulent eller VFF.
  • RF-SISU tillsätter av VFF certifierad utbildare och hjälper till med all administration.
  • Utbildningen kan till stor del finansieras med egen uppbyggd utbildningsresurs och genom Projektstöd IF.

VFF arrangerar alltid ett antal centrala utbildningar spridda under året. Här finns möjlighet för tränare att anmäla sig som inte har möjlighet att utbilda sig i sin förening eller utbildningar som är svåra att få ihop i en eller några få föreningar.

Aktuella tränarutbildningar som erbjuds centralt:

Tränare/ledare

Genom att arrangera utbildningar i föreningen så finns det möjligheter att komma ner i pris, detta för att man kan använda egen uppbyggd RF-SISU resurs.

På centrala utbildningar betalas det ut en summa från Projektstöd IF för godkänd deltagare till föreningen. 

Det kan skilja i priser men för centrala utbildningar ser prissättningen ut så här:

SvFF Tränarutbildning C                               2 300:-
SvFF Tränarutbildning B Ungdom            3 800:- 
SvFF Tränarutbildning A Ungdom            5 900:-

SvFF Tränarutbildning Futsal                      2 500:-

SvFF Målvaktstränarutbildning C             1 800:-
SvFF Målvaktstränarutbildning B             2 200:-

Spelformsutbildningar                                  Ingen kostnad
SvFF Tränarutbildning UEFA B                   22 000:-

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft