Jämställd fotboll

Sedan 2019 jobbar Västergötlands Fotbollförbund intensivt med att skapa en än mer jämställd fotboll.

Syftet med projektet är att jämna ut de skillnader som finns mellan pojk- och flickfotbollen.
Projektet prioriterar i första hand:

  1. Riktade utbildningsinsatser för ledare och tränare inom flickfotbollen.
  2. Skapa föreningsöverskridna spelarutbildningsaktiviteter i syfte att motivera de mest
    intresserade flickorna för extra träning.
  3. Involvera "toppföreningarna" att utveckla sitt arbete med att ta ansvar för
    fotbollsutvecklingen i sitt näroråde.

Läs mer här:

Alingsås

Kontaktperson:
Fredric Prodér
proder@icloud.com 

Lidköping

Kontaktperson:
Hans-Fredrik Johansson
hf@lidkopingsfk.se

Skövde

Kontaktperson:
Ingrid Lundkvist
ingrid.lundkvist@svenskfotboll.se

Kontakt Jämställd fotboll

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft