Har du gått Tränarutbildning Steg 2-, 3- eller 4 mellan åren 2000 - 2006?

Har du gått Steg 2, 3 eller 4 diplom från åren 2000 - 2006? Har du inte konverterat detta till ett UEFA diplom?

Då gäller följande dig:

Du som har genomgått en Steg 2, Steg 3 eller en Steg 4 utbildning under åren 2000 - 2006 och INTE har konverterat diplomet till ett UEFA diplom ges nu möjligheten att ansöka om UEFA diplom fram till och med 31 december 2021.

Därefter anses diplom från tränarutbildningar steg 2, steg 3 och steg 4 ogiltiga och kan ej konverteras till den nuvarande tränarutbildningen.
För att konvertera ditt Steg 3 eller Steg 4 diplom, maila dina personuppgifter till tranarutbildning@svenskfotboll.se 

För att konvertera ditt Steg 2 diplom, kontakta det distriktsförbund där du genomförde din Steg 2 utbildning. https://www.svenskfotboll.se/ under fliken distrikt.

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft