Anmälan nu öppen till fotbollssymposiet 2022

Efter en lång tid med inställda evenemang och träffar öppnas det nu upp för att återigen ses fysiskt!

2021 gick VFF:s tränarsymposium digitalt i samarbete med Svenska tränarföreningen, vilket blev en succé med över 5000 views (Digital Tränarfortbildning)! Dock saknar vi såklart mötena och nätverkandet som vårt årliga symposium erbjuder.

 

2022 planerar vi för våra symposium i vanlig ordning på Arena Skövde. Vi ser fram emot många intressanta möten och utbyten som kommer ske dessa dagar och vi hoppas att ni är angelägna om att vara på plats. (OBS! Detta gäller så länge det inte blir några skärpningar av restriktionerna)

Följ uppdateringar kring symposiet här

 

Fotbollssymposiet 2022 ställs in

På grund av rådande restriktkoner kommer vi att ställa in Fotbollssymposiet 2022. Vi hoppas kunna återses i Skövde igen 13-14 januari 2023!

Föreningssymposiet för styrelser och organisationsledare

Datum: 5 februari 2022
Plats: Skövde, Vänersborg och Borås

Inbjudan kommer senare i höst.

Domarsymposiet för distriktets domare

Datum: 15 januari 2022
Plats: Arena Skövde

Inbjudan och anmälan kommer senare i höst.

Kontakt tränarsymposiet:

Kontakt föreningssymposiet:

Kontakt domarsymposiet:

 

Bästa med

Tommy Söderberg om Fotbollssymposiet

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft