VFF:s matchmiljöarbete har gett färre bestraffningar

Under säsongen 2021 arbetar Västergötlands Fotbollförbund och dess föreningar med temat Matchmiljö 2021. I arbetet engageras alla kategorier inom distriktsfotbollen; Spelare, ledare, föreningar, domare och publik.

- Vi har bland annat konstaterat att antalet grova bestraffningar har minskat med hälften jämfört med 2020, säger Patricia Daoud, styrelseledamot i VFF och ordförande i Matchmiljögruppen. Under 2020 hade 93 grova bestraffningsärenden ("rött kort direkt") anmälts till VFF till och med mitten av augusti. 2021 är motsvarande siffra nere i 46 ärenden.
- Vi hoppas givetvis att matchmiljöarbetet bidrar till denna minskning genom att så många människor fått tänka till rejält på hur man kan uppträda på planen.

Föreningar och domare

Matchmiljöarbetet tog fart under den långa försäsongen. Från mars och fram till sommaruppehållet höll alla föreningar med seniorfotboll möten på temat Matchmiljö. Här deltog ledare och spelare och fick diskutera hur man ska öka förståelsen för varandras roller inom fotbollen.

Domarkåren fick också noggranna genomgångar av arbetet. I seniorfotbollen används nu domarvärdar som har en specifik uppgift att ta emot och bistå domarna vid hemmamatcherna. Domarvärden deltar också i det matchmöte som hålls 40 minuter före avspark i alla A-lagsmatcher.

Här träffas domare, tränare, lagkaptener och domarvärd för att gå igenom förutsättningarna inför match.

- Vi upplever det som att matchmötet fungerar bra på de flesta håll, men det finns en del att slipa på. Bland annat varierar tidpunkten för mötet vilket kan skapa irritation, fortsätter Patricia Daoud.

I ungdomsfotbollen hålls också matchmöten, där ledare och domare träffas. I äldre åldersgrupper deltar också lagkaptener.

- Det är viktigt att budskapet från matchmötet når övriga spelare och ledare, så att alla hjälps åt att skapa ett gott matchklimat, säger Patricia.


Utvärderas inför 2022

När säsongen 2021 går mot sitt slut kommer ett utvärderingsarbete att genomföras med alla föreningar.

- Viktigt att skapa en bas för arbetet med Matchmiljö 2022. Vi ska självklart driva detta arbete vidare, avslutar Patricia Daoud.

I matchmiljögruppen finns representater för nio av distriktets föreningar samt för VFF:s tävlings- och domarverksamhet.

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft