SM i Futsal för flickor och pojkar 17 år, födda 2005 eller senare

Efter representantskapsbeslutet som fattades 2018 har formatet för i SM i Futsal förändrats. Eftersom förra årets säsong ställdes in p.g.a. pandemin innebär detta att kommande futsalsäsong är första gången som det nya formatet ska genomföras. Spelperioden sträcker sig från november till mars och är uppdelad i fyra kvalificeringssteg.

Anmälan om deltagande lag ska göras via länken nedan, senast den 30 september 2021

https://www.svenskfotboll.se/usm-futsal-2021-forening/

 

Steg 1
Spelas 11-12 december 2021 som huvudhelg, möjlighet finns att spela 18-19 december
Till Futsal-SM Ungdom gäller fri anmälan till steg 1. Utifrån hur många lag som anmält sig fastställs antalet grupper samt vilka lag som kvalificerar sig till steg 2.
Geografisk hänsyn tas vid gruppindelningen.
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp, enligt seriemetoden. Gruppindelningen sker genom geografisk närhet.

Steg 2
Spelas helgen 15-16 januari 2022
Till steg 2 kvalificerar sig 32 lag i respektive tävlingskategori. Lagen delas in i 8 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Lag 1 och 2 i respektive grupp går vidare till steg 3.
Geografisk hänsyn tas vid gruppindelningen.

Steg 3
Spelas 4-6 februari 2022
Lagen delas in i 4 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Lag 1 och 2 i respektive grupp går vidare till steg 3.
Geografisk hänsyn tas vid gruppindelning och val av spelplatser.
Steg 4 (Slutspel)
11-13 mars 2022 i Helsingborg
Lagen delas in i 2 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Segrande lag och på andra plats placerade lagen i respektive grupp spelar semifinaler, match om tredje pris och final.

Övrig information
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1 500 kr per deltagande flick- och pojklag. Anmälningsavgiften faktureras efter sista anmälningsdag.

Resebidrag
Förening erhåller reseersättning enligt nedan ersättningsmodell.
Från föreningens resa enkel väg dras 10 mil bort. Därefter betalas 150 kr per mil ut när slutsumman för enkel resa understiger 50 mil och 300 kr per mil när slutsumman för enkel resa överstiger 50 mil. Reseersättning utbetalas utan ansökan. När förening blivit utslaget ur/vunnit tävlingen insätts berättigat belopp på föreningens plus- eller bankgirokonto.
Reseavstånd uträknas enligt Eniro.se, kortast väg.

För kost- och logikostnader i samband med steg 1,2 och 3 utgår ingen ersättning.
I finalspelet svarar SvFF för kostnader för kost och logi för högst 16 spelare och 4 ledare, under förutsättning att lagen nyttjar SvFF:s erbjudande med boende i skola.

Covid-19
Vi ber er läsa igenom SvFF:s riktlinjer för Covid-19 inför tävlingens start.
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/10/corona-futsal/

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft