Nya restriktioner från den 1 juli

De idrottsspecifika restriktionerna togs bort den 1 juli 2021. Idrottsföreningar och utövare ska dock fortsatt vidta vissa åtgärder för att undvika smittspidning av covid-19. Nya publikbegränsningar gäller fr.o.m. den 1 juli 2021. Lokala variationer kan förekomma och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region.

Regeringen har beslutat att från och med den 1 juli får antalet deltagare som besöker en offentlig tillställning (t.ex. en fotbollsmatch) högst uppgå till 600 deltagare om tillställningen anordnas utomhus (stående) och högst 3 000 deltagare om tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Om arrangören delar upp anläggningen i sektioner, så att publiken från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till den offentliga tillställningen, gäller deltagarbegränsningarna för varje sektion.

VFF försöker att tydliggöra detta i vår video till er föreningar.

 

I  pdf-filen nedan finner ni länkar mm där ni kan läsa mer om dessa restriktioner

 

PDF-fil med bildspelet som visas i videon

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft