Förtydligande Coronarestriktioner

Västergötlands Fotbollförbund har begärt förtydligande av VG-regionen på vissa rekommendationer som FHM gett ut. Frågorna och svaren beskrivs nedan i punktform.

1. Resande till och från matcher- kan detta ske i bilar med 4 st spelare i?
Förebyggande åtgärder enligt FHM:
Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis, lag eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra. Detta gäller även resor till och från lägret.

VG-regionen svar på frågan

Det är okej om förutsättningen är att spelarna/ledare är i samma lag.

 

2. Ombyte på arenan dvs tillträde till omklädningsrum och därmed dusch.

Förebyggande åtgärder enligt FHM:
Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis, lag eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra. Detta gäller även resor till och från lägret.

VG-regionen svar på frågan

Det är okej att byta om och duscha under förutsättning att de olika lagen inte delar omklädningsrum och om det finns möjlighet kan man även dela upp laget i olika omklädningsrum.

 

3. Kan ledarna samla spelarna inomhus för matchgenomgång

Förebyggande åtgärder enligt FHM:
Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen. Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.

VG-regionen svar på frågan

Dessa genomgångar bör bedrivas utomhus

Den matchgenomgång som sker inför varje match enligt VFF:S Matchmiljö 2021 den hålls alltid utomhus.

4. Domare eller domarteam kan de byta om och duscha?

VG-regionen svar på frågan

De kan byta om och duscha, de skall göra det i annat omklädningsrum eller på annan tid än spelarna.

 

Viktigt att påminna om att enskilda kommuner kan ha lokala restriktioner och då gäller deras restriktioner.

 

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft