Utmärkelser

Bestämmelser för utdelning av VFF:s utmärkelser, fastställda av distriktsstyrelsen.

VFF:s utmärkelser kan tilldelas ledamöter i föreningsstyrelse, fotbollssektioner och ungdomssektioner. För uppdrag som ungdomsledare, ungdomstränare, lagledare, materialförvaltare, matchfunktionärer och anläggningsskötare är förtjänsttecknet i guld övre gräns. Utmärkelser kan också tilldelas förbundets egna förtroendevalda personer och i viss utsträckning förbundets personal.

Utmärkelser tilldelas inte i föreningar anställd person, lottförsäljare, lotteriföreståndare, opreciserad ”allt-i-allo”, revisorer, bingofunktionärer, supporterklubbsfunktionär, sponsorer, valberedningsledamöter o. dyl. Utmärkelser tilldelas inte heller de kategorier som det finns speciella utmärkelser (t ex domarnål).

Distriktsstyrelsen kan besluta om undantag i enskilda fall för alla nämnda kategorier.

Utmärkelserna är de nedanstående och de utdelas efter antal angivna års verksamhet.

VFF:s Lilla diplom
Utdelas till kategorierna enligt ovan med minst 5 års verksamhet eller till aktiva spelare för 8 -10 års spel i representationslag i ansökande förening.

VFF:s Stora diplom
Utdelas till kategorierna enligt ovan med minst 10 års verksamhet.

VFF:s förtjänsttecken i guld
Utdelas till kategorierna enligt ovan med minst 15 års verksamhet. Övre gräns för kategorierna ungdomsledare, ungdomstränare, lagledare, materialförvaltare, matchfunktionär, anläggningsskötare och förbundets anställda personal.

VFF:s förtjänsttecken i guld med emalj
Utdelas till kategorierna enligt ovan och förbundets förtroendevalda med minst 20 års verksamhet.

VFF.s förtjänstmedalj i silver
Utdelas till kategorierna enligt ovan med minst 25 års verksamhet.

VFF:s förtjänstmedalj i guld
Utdelas till kategorierna enligt ovan med minst 30 års verksamhet samt delas ut vid VFF:s årsmöte.

VFF:s förtjänstmedalj i miniatyr
Utdelas till förtroendevalda i distriktsstyrelsen vid vederbörandes avgång ur styrelsen under förutsättning att personen i fråga tidigare erhållit förtjänstmedaljen i guld. Kan också utdelas till annan synnerligen förtjänt person.

Tidigare har den föreslagne erhållit:
Vi ansöker om följande utmärkelse:
  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft