Projektstöd IF- Västergötland

Förra året ersattes Idrottslyftet med Ekonomiskt stöd från RF, som vi väljer att kalla Projektstöd 2021. Det fungerar på precis samma sätt som Idrottslyftet där föreningar kan göra ansökningar via IdrottOnline. Dock ser underpotterna annorlunda ut från tidigare år.

Projektstödet riktar sig mot två övergripande områden:

  1. Få fler ungdomar (13-20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten
  2. Utbildade barn- och ungdomsledare

Vi har delat in Projektstödet i två olika underpotter i IdrottOnline, varav föreningar kan söka pengar från en av dessa.

  • Föreningsutbildning
    I denna pott söker föreningen pengar för bland annat all verksamhet med Fotbollsutvecklare. Här uppmanar vi föreningar att söka för verksamhet kring att behålla ungdomar inom fotbollen bland annat kan man söka för implementering av spelarutbildningsplan eller framtagande av en plan för tränar- och ledarförsörjning som går i linje med Diplomerad Förening. Då kopplar vi även på en Fotbollsutvecklare som stöttar i arbetet.
  • Tränarutbildning
    Denna pott kan ni inte söka pengar från, här sker en manuell utbetalning för de som blivit godkända i Tränarutbildningar enligt nedan tabell.
Utbildning Erhållen summa per godkänd deltagare. OBS! Nya summor för 2021
SvFF Tränarutbildning C 1500 kr
SvFF Tränarutbildning B ungdom 3000 kr
SvFF Tränarutbildning A ungdom 4500 kr
SvFF Målvaktstränarutbildning C 1500 kr
SvFF Målvaktstränarutbildning B 3000 kr

Ledarutbildning för Fotbollsskolan Lira BlåGult 

500 kr

Ansökan om projektstöd görs i IdrottOnline.
Läs mer om projektstöd IF Här>>

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft