Plus 10000

Plus 10000 är ett rikstäckande initiativ med målet att rekrytera minst 10000 nya kvinnor som ledare och tränare till Svensk fotboll 2022. Förutom rekrytering av nya kvinnliga ledare fokuserar vi även på att behålla de som redan finns hos oss. Dessutom vill vi öka kunskapen kring jämställdhet inom fotbollen i Västergötland.

Västergötlands FF har inom ramen för initiativet Plus 10000 gjort nedan satsningar:

  • Organiserat ett kvinnligt nätverk som verkar främst på facebook. Där är alla kvinnor som är intresserade välkomna att gå med. Här kommer du till gruppen.
  • Genomfört en Tränarutbildning C gratis för kvinnliga tränare under 2020/2021.
  • Ett samarbete med Futebol dá força med fokus på utbildning inom Värdebaserat ledarskap och Sexuell och reproduktiv hälsa.
  • Arrangerat en fortbildning för kvinnliga ledare i spelformerna 9 mot 9 och 11 mot 11 i Borås den 22-23 oktober. 
  • VFF:s kansli och styrelse har genomgått en utbildning kring jämställdhet tillsammans med Charlotte Axelsson på Leda20.
  • Planerat för fortsatt jämställdhetsarbete i VFF:s styrelse, kommittéer, kansli och valberedning den 29 januari.
  • Erbjuder de första 150 anmälda kvinnorna GRATIS platser på vårt Fotbollssymposium i januari.

På en inledande uppstartsträff för ett kvinnligt nätverk i distriktet diskuterades förutsättningarna för nätverket, varför kvinnliga ledare behövs, hur vi engagerar fler och vad nätverkets syfte bör vara.

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft