Diplomerad Förening

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

Processen startar med en självskattningsenkät, denna enkät kan alla föreningar göra oavsett ambition i utvecklingsarbetet. Vi uppmanar så många föreningar som möjligt att göra enkäten för att få en bättre bild av hur medlemmar upplever verksamheten.

Kontakta Lisa enligt nedan om er förening vill göra enkäten- kan vara en bra utvärdering efter säsongen!

Utvecklingsprocess pågår! Nedan föreningar är just nu inne i processen i Diplomerad Förening.

Kontakt Diplomerad Förening

  • Huvudsponsor Länsförsäkringar
  • Materialleverantör Craft